Диззи-Дее је сласно диван, њежне и опасан, смео и блистав мрак тамница - дом колача у шољу