Dizzy-Dee ngon thú vị, xinh xắn và nguy hiểm, táo bạo và rực rỡ trong hầm ngục tối của - quê hương của chiếc bánh trong một tách